مشاهده امتیازها
توضیحات و شرایط شرکت در جشنواره

سفارش از رستورانها (غذای گرم) = 5 امتیاز

سفارش از سایر فروشگاه ها (سوپرمارکت، لبنیات، میوه، شیرینی و ... ) = 7 امتیاز

معرفی هر نفر 10 امتیاز(توجه: تایید معرف هم برای کاربر 5 امتیاز دارد) = 10 امتیاز


کاربری که معرفی می شود، باید آدرس مسکونی آن متفاوت باشد.

کاربری که معرفی می کنید، باید خرید خود را انجام دهد تا شما امتیاز معرفی را بگیرید.

بعداز خرید کاربری که معرفی شده امتیاز آن به شما تعلق می گیرد.

برای تایید کاربر معرفی شده، باید وارد کاربری خود شده و شماره او را تایید نمایید.

جشنواره جوایز زمستانه گه وره مال
جوایز
عنوان جایزه امتیاز لازم تعداد جایزه
جایزه برنز کارت هدیه 30 هزار تومانی 30 20
جایزه نقره ای کارت هدیه 50 هزار تومانی 50 10
جایزه نقره ای کارت هدیه 100 هزار تومانی 100 5

به دو نفر از کسانی که امتیاز بیشتر از 100 امتیاز داشته باشند به قید قرعه کارت هدیه 300 هزار تومانی داده می شود.